Najpovoljniji ionizacijski filteri pitke vode na tržištu!


an imageU svom prirodnom stanju (u rijekama i potocima) voda je alkalna, bogata kisikom te sadrži mnogo organizmu neophodnih minerala koji potjeću od stijena kroz koje voda teće. Ovakva voda ima snažnan hidratacijski i antioksidativni učinak. No međutim, zbog tretiranja različitim kemikalijama (dezinfekcija klorom i flourom), zadržavanja u spremnicima te prolaska kroz sustav cijevi voda gubi veliki dio kisika i minerala, a njezin alkalni pH prelazi u kiseli.


 Prema tome, dok voda iz svog prirodnog okruženja dospije do nas ona značajno izgubi na svojoj kvaliteti.

Zahvaljujući napredovanju tehnologije i znanja znanstvenici su uspjeli konstruirati uređaj koji vodi iz slavine vraća pozitivne osobine prirodne vode. Taj uređaj je ionizator vode, a voda koja se njime dobije najčešće se naziva alkalna voda. Za razliku od kiselog ili neutralnog pH vode iz slavine, alkalna ionizirana voda ima alkalan pH (7,5-9,5). Osim toga alkalna voda je bogata mineralima, te je zasićena kisikom u obliku stabilnog OH- iona. Upravo zbog prisutnosti velike količine stabilnih OH- iona ORP (oksidacijsko-redukcijski potencijal) alkalne vode je negativan što znači da ova voda ima snažan antioksidativn učinak u organizmu. Naprotiv, OPR vode iz slavine je pozitivan, stoga ona ne djeluje antioksidativno. Alkalna voda je organizirana u mikroklastere građene najčašće od 6 molekula vode i iz tog razloga puno lakše prodire u tkiva i stanice, odnosno bolje hidratizira organizam za razliku od vode iz slavine koja je organizirana u klastere od 12-16 molekula koji teško prodiru u stanice.Ionizatori vode Iako za svoje funkcioniranje ionizatori vode trebaju strujne krugove i naprednu kompjutorsku tehnologiju njihov rad je zapravo prilično lako objasniti. Najjednostavnije se može opisati kao proces koji se sastoji od 2 stupnja: 1. stupanj-filtracija te 2. stupanj-ionizacija.

Filtracija

Svi smo svjesni da, unatoč pročišćavanju na različite načine u sustavima za opskrbu vodom, voda iz slavine ipak sadrži određena onečišćenja, no i male, ali ne zanemarive količine tvari koje su štetne za zdravlje kao što su industrijski otpada, odbačeni lijekovi i kemikalije itd. Prva stvar koju se događa s vodom u ionizatoru je filtracija kroz ultra-fini Biostone filter koji uklanja slijedeće:

• bakterije • anorganske kemikalije • organske kemikalije • različite mehaničke čestice • pelud • pesticide • trihalometane • hlapljive organske kemikalije • deterdžente • azbest • olovo

Ono što prolazi kroz filter su voda i minerali topivi u vodi. Prema tome, nakon filtracije čista voda bogata mineralima odlazi u ionizacijsku komoru.

Ionizacija

Ionizacijska komora, opremljena titanskom elektrodom presvučenom platinom, je mjesto gdje se odvija ionizacija vode. Struja specifičnog, niskog napona prolazi kroz elektrodu i izaziva elektrolizu kojom se voda razdvaja na alkalnu i kiselu vodu. Procesom elektrolize voda se raspada na OH-, alkalne ione i H+, kisele ione.

Formule elektrolize vode: 4H2O + 4e- → 2H2 + 4OH- 2H2O - 4e-→ O2 + 4H+

Nastali OH- ioni se vežu za alkalne, odnosno pozitivno nabijene minerale (npr. kalcij (Ca2+)) i takvi minerali koji imaju vezane OH- ione nazivaju se „koloidni“ ili „ionski“ minerali. Naš organizam može apsorbirati minerale samo ako su u vodi prisutni u „koloidnom“ obliku. Nastali H+ ioni vežu se za kisele minerale (npr. kloridi (Cl-)). Drugi proces koji se odvija prilikom ionizacije vode je razdvajanje alkalnih i kiselih minerala. Negativna elektroda, katoda, privlači i koncentrira alkalne minerale kao što su kalij (K+), kalcij (Ca2+), magnezij (Mg2+), natrij (Na+), mangan (Mn2+) i željezo (Fe2+), a prema tome i OH- ione koji su vezani za ove minerale. Pozitivna elektroda, anoda, privlači i koncentrira kisele minerale kao što su klor (Cl-), fluor (F-), sumpor (S2-, SO32-, SO42-) i fosfor (PO43-), a prema tome i H+ ione koji su vezani za njih. Dakle, procesom ionizacije vode dobije se alkalna voda bogata organizmu korisnim mineralima u iskoristivom obliku i kisela voda u kojoj se nalaze koncentrirani kiseli minerali koji organizmu uglavnom nisu potrebni. Dobivena alkalna voda se pije, dok se kisela voda služi samo za vanjsku primjenu npr. za zalijevanje biljaka, pranje kože i dezinfekciju. Alkalna voda bogata je kisikom u obliku stabilnog OH- iona koji neutralizira slobodne radikale u organizmu. Prema tome ionizacijom vodu pretvaramo u snažan antioksidans kao sto su vitamin C i E. Osim toga, procesom ionizacije mijenja se organizacija molekula vode. Molekule vode iz slavine su organizirane stvarajući klastere koji se sastoje od 12-16 molekula. Ovakvo nagomilane molekule vode teže prodiru u stanice pa je i hidratacija organizma otežana. Kad se voda ionizira ovi klasteri se smanjuju na polovicu, pa ionizirana voda najvećim dijelom ima heksagonalnu klastersku strukturu sastavljenu od 6 molekula. Smanjivanje veličine klastera uvelike olakšava prodiranje vode u stanice, a samim time i hidrataciju organizma.  Alkalno vodom uspješno se liječi acidoza, alergija, povišeni tlak, diabetis i mnoge druge bolesti. 

Ako želite saznati više, pogledajte naš site  Figa d.o.o. ili nas kontaktirajte  mailom , možete nas i nazvati na  0038598845693